O pracowni

Pracownia Regionalna działa przy Kwidzyńskim Centrum Kultury od listopada 2003 roku. Jest swoistym zaczątkiem muzeum historii Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego. Jej podstawowym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów muzealnych oraz wszelkich wydawnictw i pamiątek związanych z historią Kwidzyna. Są to głównie książki (wśród nich publikacje niemieckojęzyczne i w innych językach), czasopisma, zbiory kartograficzne (plany, mapy, grafika), widokówki, fotografie, przeźrocza, taśmy magnetofonowe i wideo. Pracownia w ramach swojej działalności gromadzi dobra kultury i materiały dokumentacyjne, które inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje. Zebrane eksponaty złożą się w przyszłości na stałą ekspozycję muzealną, a materiały i informacje stworzą większe możliwości podejmowania odrębnych opracowań tematycznych związanych z historią miasta.

Pracownia poszukuje do swoich zbiorów wszelkich materiałów, związanych z historią Kwidzyna i Dolnego Powiśla, zarówno sprzed wojny (MARIENWERDER) jak i po jej zakończeniu.

Jeśli masz u siebie:
pocztówki, zdjęcia, obrazy, dokumenty, akta, mapy i plany, inne rzeczy (związane z MARIENWERDER lub Kwidzynem)

PRZYJDŹ, POKAŻ, PODARUJ, OPOWIEDZ!

Siedziba Pracowni mieści się w Czarnej Sali przy ul. Słowiańskiej 13 (Kwidzyńskie Centrum Kultury). Pracownia jest otwarta codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.