Biblioteka

Księgozbiór podręczny Pracowni Regionalnej, gromadzony od początku jej istnienia, ma charakter specjalistyczny. Służy przede wszystkim osobom zainteresowanym historią naszego regionu – dziejami Kwidzyna, powiatu kwidzyńskiego czy regionu Dolnego Powiśla. Obecnie w Pracowni znajduje sie kilkadziesiąt woluminów obejmujących różne epoki, poszczególne zagadnienia historyczne. W zbiorach znajdują się również kopie podarowane przez Stadtarchiv Celle, obejmujące niemieckie opracowania dziejów Kwidzyna.

Księgozbiór jest udostępniony do korzystania wyłącznie na miejscu.

W pracowni są udostępniane następujące typy zbiorów:
książki i broszury, publikacje periodyczne oraz wycinki prasowe, plany i mapy, afisze, plakaty, gazetki, programy, informatory, katalogi imprez i wydarzeń kulturalnych, turystycznych i sportowych, statuty, ogłoszenia władz i inne druki o treści prawno-administracyjnej, serwisy fotograficzne, zestawy widokówek, ekslibrisów, ryciny i inne materiały ikonograficzne, nagrania audiowizualne, komputerowe bazy danych.